Danny’s Car Service Privacy Statement

1. Introductie

Dit is het privacy statement van Danny’s Car Service (“wij”). Dit statement beschrijft hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens van onze klanten en leveranciers. Dit statement kan in de loop van de tijd worden aangepast. U vindt op onze website de meest recente versie.

2. Contact details

Danny’s Car Service, Katwijkerbroek 14, 2223 XP Katwijk. Telefoon 06-21222688, KvK 28087100, website www.dannyscarservice.nl, email: info@dannyscarservice.nl
Dhr. D. Stuifzand treedt volgens de wet op als Data Privacy Officer (DPO). Hij kan worden bereikt via info@dannyscarservice.nl of telefonisch op bovengenoemd nummer.

3. Persoonlijke gegevens

Onder persoonlijke gegevens worden alle gegevens verstaan die een natuurlijk persoon identificeren. Danny’s Car Service verwerkt uw persoonlijke gegevens omdat u van onze diensten gebruikt maakt en/of ons uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonlijke gegevens:  aanhef, voornaam, tussenvoegsel, achternaam,  email adres, telefoonnummer vast en mobiel.

4. Doel en uitgangspunten

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doelen:
– voor het versturen van onze nieuwsbrief of publicaties
– om u te bellen indien het voor de uitvoering van de door u aan ons verstrekte opdracht noodzakelijk is
– om u te bellen indien dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is.

Het uitgangspunt is om uw persoonlijke gegevens uitsluitend te gebruiken voor het nakomen van een contractuele opdracht om onze belangen veilig te stellen, tenzij er overwegende belangen, fundamentele rechten of fundamentele vrijheden zijn van u als klant die zwaarder wegen. Daar waar gegevens voor andere doeleinden worden verzameld, wordt dit uitsluitend gedaan na het verkrijgen van uw toestemming.

5. Bewaar termijn

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor het afronden van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld (over het algemeen de duur van de opdracht) en zo lang als nodig is om de belangen van Danny’s Car Service  te behartigen (daar waar het gaat om het dragen van aansprakelijkheid voor de door ons geleverde service) en de termijn die wij wettelijk verplicht zijn om aan te houden. Als wij uw gegevens uitsluitend gebruiken op grond van een door u gestelde vraag, dan bewaren wij uw persoonlijke gegevens voor een periode van maximaal 8 weken, om het mogelijk te maken te reageren op vervolg vragen of een eventuele klacht.

6. Delen van persoonlijke gegevens met derden

Danny’s Car Service deelt geen gegevens met derden zonder uw voorafgaande toestemming.

7. Cookie beleid / e-Commerce technieken

Wij gebruiken cookies (kleine text bestanden die op uw PC/Laptop/Tablet worden geplaatst) om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en uw persoonlijke voorkeuren voor het gebruik van de website kunnen worden vastgelegd. Bij het eerste gebruik van onze website wordt u gevraagd of u instemt met het gebruik van cookies. Als u niet instemt worden er geen cookies opgeslagen en worden uw voorkeuren voor het gebruik van onze website niet vastgelegd.
Via uw browser kunt u opgeslagen cookies zelf verwijderen.

Meer informatie over cookies vindt u op de volgende website: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee.

Om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, verzamelen we als u heeft ingestemd met het gebruik van cookies gegevens via Google Analytics. Dit stelt ons in staat onze website te verbeteren om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens verzameld.

8. Inzage, wijzigen en verwijderen van persoonlijke gegevens

U heeft het recht om de door ons bewaarde persoonlijke gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Tevens heeft u het recht een eerder gegeven toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om u te benaderen in te trekken.
U kunt van dit recht gebruik maken door uw verzoek, voorzien van een toelichting te e-mailen naar onze DPO.

Wij behouden ons het recht voor om te vragen u te legitimeren om te voorkomen dat niet geautoriseerde personen uw gegevens kunnen ten onrechte kunnen inzien, wijzigen of verwijderen. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken behandelen. Het verwijderen van uw gegevens is alleen mogelijk als uw persoonlijke gegevens voor de afhandeling van een opdracht niet langer nodig zijn en dit niet in strijd is met de wettelijke bewaartermijn waar wij ons aan moeten houden.

9. Klachten

In het geval van een klacht met betrekking tot dit Privacy Statement of een in uw optiek overtreding van de wet (GDPR)  kunt u zich wenden tot onze DPO (Dhr. D. Stuifzand, info@dannyscarservice.nl). In aanvulling, heeft u het recht een klacht te richten aan de Toezichthouder. Meer informatie vindt u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

10. Veiligheid

Danny’s Car Service neemt uw privacy serieus en neemt alle noodzakelijke technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste ontsluiting en ongewenste veranderingen van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Wij doen dat o.a. door het toepassen van een strikt beveiligingsbeleid, het informeren/opleiden van onze medewerkers en door ons kantoor, onze gegevens en de toegang tot onze computers en netwerk te beveiligen. Als u van mening bent dat uw (persoonlijke) gegevens niet veilig zijn of als u bewijs heeft van een overtreding, neem dan z.s.m. contact met ons op (tel.: 06-21222688 of via email: info@dannyscarservice.nl).

Katwijk, Mei 2019

Danny's Car Service